Powrót posła - treść
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
LIBERIUS SI
DIXERO QUID, SI FORTE IOCOSIUS, HOC MIHI IURIS
CUM VENIA DABIS.

HORATIUS

OSOBY:
PAN PODKOMORZY
PANI PODKOMORZYNA
STAROSTA GADULSKI, koligat Podkomorzyny
STAROŚCINA, żona jego z powtórnego małżeństwa
TERESA, córka starosty z pierwszego małzeństwa, wyhowana u Podkomorostwa
WALERY, syn Podkomorostwa, amant Teresy
ZARMANCKI, kawaler modny, zalecający się do Teresy
AGATKA, pokojowa Podkomorzyny
JAKUB, lokaj
KOZAK Szarmanckiego

SCENA NA WSI U PODKOMOROSTWA

Suponuje się, że rzecz się odprawia
podczas limity przed zebraniem się nowego wyboru posłów


DO JAŚNIE WIELMOŻNEGO IMCI PANA STANISŁAWA NAŁĘCZ MAŁACHOWSKIEGO


Do czytelnika


Przedmowa do drugiej edycji


Powrót posła - Akt I


Powrót posła - Akt II


Powrót posła - Akt III